donderdag, 13. december 2007 - 17:32

Geen strafonderbreking Lucia de B.

Den Haag

De detentie van Lucia de B. wordt niet onderbroken. Dat heeft staatssecretaris Albayrak van Justitie donderdag gemeld aan advocaat Franken. Deze had daartoe namens zijn cliënt een verzoek ingediend naar aanleiding van het onlangs verschenen rapport van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken.

Het gerechtshof in Amsterdam heeft Lucia de B. op 13 juli 2006 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Staatssecretaris Albayrak heeft besloten de strafonderbreking niet toe te staan na consultatie van het openbaar ministerie en op basis van een medisch advies.

Het openbaar ministerie heeft de bewindsvrouw laten weten dat het enkele feit dat er momenteel, op verzoek van de procureur-generaal van de Hoge Raad, een nader onderzoek naar enkele aspecten van het strafrechtelijk onderzoek plaatsvindt, onvoldoende grond is voor strafonderbreking.

Tevens heeft de staatssecretaris de bevindingen van een medisch onderzoek meegewogen in haar oordeel. Dit medisch onderzoek was ingesteld omdat advocaat Franken het verzoek tot strafonderbreking mede had ingediend vanwege de medische omstandigheden van zijn cliënt. De resultaten van het onderzoek geven aan dat er geen medische redenen zijn om strafonderbreking toe te staan.
Provincie:
Tag(s):