maandag, 29. januari 2007 - 15:46

Geen strafvervolging Madonna

Amsterdam

Popzangeres Madonna zal niet worden vervolgd voor godslastering of belediging. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam de vereniging SGP jongeren laten weten. De vereniging had aangifte gedaan wegens smalende godslastering en belediging tijdens Madonna's optreden in de Amsterdam Arena op 3 en 4 september 2006.

Het ging de vereniging vooral om het nummer 'Live tot Tell' waarbij Madonna tegen de achtergrond van een kruisbeeld op haar knieën viel en een doornenkroon afdeed. Volgens het OM is dit schouwspel voor meerdere interpretaties vatbaar.

Het OM is van mening dat de zangeres met het optreden kennelijk haar teleurstelling en frustratie heeft trachten te uiten over bepaalde gebeurtenissen in de wereld. Volgens het OM is hierbij geen sprake van verachting voor God. In juridische zin is dit optreden daarom niet te kwalificeren als een strafbaar feit.

Verder is het OM van oordeel dat tijdens het optreden van Madonna christenen als groep niet in diskrediet zijn gebracht noch dat hun waardigheid is miskend. Van belediging van christenen als groep is dan ook geen sprake.

De vereniging SGP jongeren is inmiddels per brief op de hoogte gesteld. In diezelfde brief is de vereniging gewezen op de mogelijkheid om tegen deze beslissing een klacht in te dienen bij het Gerechtshof te Amsterdam.
Provincie:
Tag(s):