donderdag, 1. maart 2007 - 16:03

Geen varkensflat in Zaanstad

Amsterdam

Milieudefensie, Wakker Dier, Natuur en Milieu, de Dierenbescherming en Platform Aarde, Boer, Consument zijn blij met het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad om af te zien van de mogelijke komst van een ‘agrocentrum’ (varkensflat) naar bedrijventerrein Hoogtij in Westzaan. Recentelijk lieten de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland al weten niets te zien in soortgelijke plannen voor varkensflats in het havengebied bij het Noordzeekanaal.

Bij een eerder overleg tussen de maatschappelijke organisaties en de initiatiefnemers van de varkensflat bleek in het geheel geen draagvlak te zijn voor het initiatief. 'Dat zowel de gemeente Zaanstad als de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland afwijzend staan tegenover deze plannen, toont nogmaals aan dat er geen maatschappelijk draagvlak bestaat voor verdere industrialisering van de veehouderij,' aldus de organisaties.

Eerder staakte het Amsterdams havenbedrijf de onderhandelingen over de vestiging van de flat in die gemeente. Het standpunt van de Gedeputeerde Staten lijkt een vestiging elders in Noord-Holland onwaarschijnlijk te maken. De maatschappelijke organisaties zullen plannen voor varkensflats elders in Nederland scherp in de gaten houden.
Provincie:
Tag(s):