donderdag, 25. januari 2007 - 11:17

Geen verband tussen vaccinatie en autisme

Amsterdam

Voor de suggestie dat de vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond kan leiden tot autisme blijkt geen wetenschappelijke grond te zijn. In 1998 werd die suggestie gedaan door Engelse onderzoekers. Zij rapporteerden over acht kinderen bij wie in de periode na hun vaccinatie autisme werd geconstateerd. Sindsdien is veel onderzoek gedaan naar een mogelijk oorzakelijk verband. Dat heeft echter geen aanwijzingen opgeleverd dat de BMR-vaccinatie inderdaad tot autisme kan leiden.

Tien van de twaalf auteurs hebben hun interpretatie van de gegevens uit 1998 inmiddels ingetrokken. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag wordt aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sinds 1998 is op verschillende manieren onderzocht of de vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond wellicht tot autisme zou kunnen leiden. Dit gebeurde onder andere in Denemarken, Finland, Japan, Groot-Brittannië en de VS. In geen van die onderzoeken bleek een verband. De resultaten van één onderzoek maken het zelfs zeer onwaarschijnlijk dat zo'n verband zou bestaan.

In Japan werd de BMR-vaccinatie in de stad Yokohama in 1988 vrijwel stopgezet vanwege vermeende bijwerkingen. Terwijl de vaccinatiegraad daalde van 70 naar 2 procent, bleef het aantal gediagnosticeerde gevallen van autistische stoornissen juist stijgen, net zoals dat in andere landen gebeurt. Het is overigens nog onduidelijk of die algemene stijging betekent dat er meer ziektegevallen zijn. De toename kan ook te maken hebben met verbeterde diagnostiek en verbreding van de definitie van autisme.

Ook over een mechanisme dat via vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond tot autisme zou kunnen leiden is niets bekend. De Gezondheidsraad heeft geen aanwijzingen dat de BMR-vaccinatie autisme veroorzaakt, bevordert of versnelt. Het is dus onverminderd belangrijk om alle kinderen vanaf veertien maanden in te enten tegen bof, mazelen en rodehond. Daarmee wordt jaarlijks bij grote aantallen kinderen ziekte voorkomen, en in sommige gevallen ook sterfte.
Categorie:
Tag(s):