dinsdag, 20. november 2007 - 19:40

'Geen verdere vertraging plannen luchthaven'

Lelystad

De provincie Flevoland, de gemeente Lelystad, Schiphol Group en Lelystad Airport hebben bij de ministers van Verkeer en Waterstaat en van VROM op snelheid aangedrongen bij de verdere afhandeling van de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport. In brieven aan de twee bewindslieden wijzen zij op het grote draagvlak in de regio voor een snelle uitbreiding van Lelystad Airport binnen de grenzen van de Planologische Kernbeslissing.

De uitbreidingsplannen van Lelystad Airport hebben minimaal een half jaar vertraging opgelopen door een uitspraak van de Raad van State. Dit rechtscollege is van mening dat de milieueffecten in hun geheel moeten worden bezien en niet per fase. De Raad van State heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het opstellen van een nieuw aanwijzingsbesluit twee jaar de tijd gegeven.

Als teken van eensgezindheid is het door de vier partijen getekende convenant Ontwikkeling Lelystad Luchthaven naar de ministers gestuurd. In de begeleidende brief doet gedeputeerde Harry Dijksma, namens de vier partijen de oproep vaart te maken. Ook de minister van VROM, Jacqueline Cramer heeft een brief van de betrokken partijen gekregen, vanwege de betrokkenheid van haar ministerie.
Provincie:
Tag(s):