dinsdag, 30. januari 2007 - 13:47

Geen vervolging inzake paarden in Friesland

Het Openbaar Ministerie heeft besloten geen strafvervolging in te stellen naar aanleiding van wat er in het Friese Noarderleech is gebeurd met een kudde paarden.
In de nacht van 31 oktober op 1 november 2006 zijn er een aantal paarden verdronken en enkele tientallen bijna verdronken.

De Algemene Inspectiedienst heeft, onder leiding van het Functioneel Parket, een feitenonderzoek gedaan.

Hieruit is gebleken dat, voorafgaand aan de storm, de kudde paarden op de ‘Alde Dobbe’ zijn gezet. Deze dobbe ligt 4.80 meter boven NAP. De te verwachten waterstand was 3.30 meter + NAP. Een dobbe is een wal van aarde, in de vorm van een ring, die voor het aanwezige vee tot toevlucht kan dienen in geval van hoogwater. Uit verklaringen van, met name, medewerkers van It Fryske Gea is gebleken dat de paarden onverwacht en uit eigen beweging een andere, veel lager gelegen, dobbe hebben opgezocht, die wel gedeeltelijk onder water kwam te liggen in die nacht.

De Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren stelt niet iedere handeling strafbaar die een nadelig effect zou kunnen hebben op de gezondheid of het welzijn van dieren. Men moet bewust gehandeld hebben om strafbaar te zijn. Daar zijn geen aanwijzingen voor gevonden.
Provincie:
Tag(s):