dinsdag, 20. november 2007 - 19:00

Gelderland opent meldpunt Wildschade Veluwe

De bewoners van de Veluwe kunnen vanaf dinsdag 20 november schades die veroorzaakt zijn door wilde zwijnen melden bij de provincie Gelderland.De provincie stelt hiervoor een telefoonnummer open en daarnaast kunnen bewoners meldingen doen via de website www.gelderland.nl.

De provincie gaat de schademeldingen verzamelen en onder de aandacht brengen van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.

"Bewoners op de Veluwe hebben door de extreem hoge zwijnenstand meer last van schades dan voorgaande jaren. Provinciale Staten hebben daarom een motie aangenomen om een meldpunt in te stellen. De schades die bij ons gemeld worden zullen we verzamelen en doorsturen naar Den Haag," aldus gedeputeerde Harry Keereweer.

Het meldpunt wildschade Veluwe is niet bedoeld voor agrariërs. Zij kunnen hun schades melden bij het Faunafonds. Voor particulieren en bijvoorbeeld camping- en golfbaanhouders is er geen regeling. Het meldpunt is bedoeld voor meldingen die nergens anders gedaan kunnen worden.

De provincie wil met het nieuwe meldpunt de schades inventariseren: hoe groot zijn de schades en hoe zijn ze ontstaan? Het meldpunt is geen schaderegeling.

Voor aanrijdingen met grofwild bestaat het Landelijk Centraal Meldpunt Wildaanrijdingen. Na melding bij de politie kunnen aanrijdingen met wild hier worden gemeld: www.wildaanrijdingnl

Bewoners van de Veluwe kunnen hun schades zowel telefonisch als via de website van de provincie Gelderland melden. Het meldpunt is ondergebracht bij het Milieuklachten- en informatiecentrum (MKIC) en op werkdagen van 08.45 tot 16.45 uur telefonisch bereikbaar via 026 - 359 99 99. Het is ook mogelijk schades digitaal te melden: www.gelderland.nl/milieuklachten> digitaal uw klacht melden.

Het provinciale meldpunt wildschade Veluwe is niet bedoeld voor schadevergoedingen voor agrariërs. Agrariërs kunnen verzoeken voor vergoeding van schade aan hun landbouwgewassen indienen bij het Faunafonds. Zij kunnen het formulier hiervoor downloaden via de website www.faunafonds.nl of telefonisch aanvragen via het LNV-loket telefoonnummer 0800-2233322.

Bij schade moeten boeren zo snel mogelijk contact opnemen met het Faunafonds voor een verzoek voor schadevergoeding. Het Faunafonds beslist vervolgens over dergelijke verzoeken. Deze regeling bestaat al langere tijd. De provincie Gelderland heeft daar geen invloed op.
Provincie:
Tag(s):