donderdag, 15. februari 2007 - 14:00

Geluidsnormen Schiphol overschreden

Schiphol

De wettelijke geluidsnormen voor Schiphol zijn voor het eerst sinds de invoering van de Schipholwet in 2003 overschreden. Dat meldt de Inspectie Verkeer en Waterstaat vandaag in
de handhavingsrapportage Schiphol over het gebruiksjaar 2006 dat loopt van 1 november 2005 tot en met 31 oktober 2006.

Volgens de inspectie zijn de grenswaarden van drie handhavingspunten ten noordoosten van de luchthaven door een toegenomen gebruik van de Buitenveldertbaan overschreden. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de problematiek van het parallel starten vanaf Polder- en Zwanenburgbaan (waarbij om veiligheidsredenen een andere startprocedure wordt gevolgd dan oorspronkelijk de bedoeling was) en het eind vorig jaar een aantal keren
buiten gebruik zijn van de Aalsmeerbaan wegens het loslaten van de toplaag.

De overschrijding is aanleiding voor de inspecteur-generaal van Verkeer en Waterstaat om maatregelen te nemen. Hier aan voorafgaand vindt onder meer een analyse plaats van de
door Schiphol genoemde oorzaken. Ook onderzoekt de inspectie daarbij of met name Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland zich voldoende hebben ingespannen om de overschrijdingen te voorkomen of te beperken.
Provincie:
Tag(s):