woensdag, 31. januari 2007 - 9:50

Gemeente Alphen kapt 393 kastanjes

Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn gaat dit jaar ongeveer vierhonderd zieke kastanjebomen kappen. Omdat ongeveer zeventig van deze kastanjebomen beschermwaardig zijn, start binnenkort de procedure voor het verkrijgen van een kapvergunning.

Dat betekent niet dat ze allemaal meteen worden gekapt. In de loop van het jaar blijkt welke bomen te zeer zijn aangetast om te blijven staan.

De kastanjebomen (de zogenaamde wilde kastanjes) hebben het zwaar in Nederland. Sinds 2000 zijn er aantastingen bekend. Nog altijd is er geen remedie gevonden tegen de kastanjeziekte, die circa 90 procent van de kastanjebomen in Alphen aan den Rijn heeft aangetast. De bomen verzwakken en gaan binnen enkele jaren dood. Hier is nog weinig tegen te doen, behalve in de gaten houden hoe de ziekte zich ontwikkelt en voorkomen dat zich gevaarlijke situaties voordoen. Bijvoorbeeld voorkomen dat er takken of bomen vallen.

De laatste jaren zijn er onverklaarbare boomaantastingen waargenomen, die zich op vele plekken voordoen bij bijna alle soorten bomen. Ook dit baart de gemeente zorgen. Ondanks dat de aantastingen op dit moment géén boomsterfte tot gevolg hebben, ontwikkelt het ziektebeeld (met o.a. bastkanker, scheuren, bloedingen) zich razendsnel.

Iedereen kan dit zien en merken in de wijken, op particuliere terreinen en in de openbare parken en langs de weg. Veel bomen hebben bastaantastingen, scheuren of bulten.

De Universiteit van Wageningen heeft nog geen duidelijke oorzaak gevonden voor de overige boomaantastingen. Alphen wil samen met andere gemeenten het onderzoek naar deze verschijnselen voortzetten. De rol van Alphen hierbij is voorlopig nog leidend.
Provincie:
Tag(s):