maandag, 10. december 2007 - 11:19

Gemeente Brunssum vraagt advies inwoners in veiligheidsenquête

Brunssum

De gemeente Brunssum laat haar inwoners meebeslissen over zaken die de gemeente aanpakt om overlast terug te dringen.De inwoners kunnen dit doen door de veiligheidsenquête van de gemeente in te vullen. Het is de tweede veiligheidsenquête van de gemeente Brunssum.

Veiligheid is een breed thema. Het heeft te maken met criminaliteit (inbraak, geweldplegingen, drugs), met overlast (verkeer, hangjongeren, geluid, horeca, grote evenementen), met verloedering (graffiti, zwerfvuil, leegstand), met brandveiligheid, met huiselijk geweld, met risico’s bij bedrijven, et cetera.

Veiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. In 2006 besloot de gemeenteraad van Brunssum daarom om een veiligheidscampagne in het leven te roepen, en daarvoor extra geld beschikbaar te stellen. In september 2006 vond de eerste ‘veiligheidsenquête’ plaats. Uit die peiling bleek dat inwoners ‘hondenpoep’ de grootste vorm van overlast vonden. Als gevolg hiervan besloot de gemeente tot een grootschalige aanpak van hondenpoep in 2007. Deels bestond die aanpak uit betere voorlichting, deels uit het uitbreiden van voorzieningen voor hondenbezitters (gratis hondenpoepzakjes, meer hondenlosloopgebieden, meer hondenpoepafvalbakken), deels door een strengere handhaving (boetes). Uit een peiling onder de Brunssumse bevolking in oktober 2007 bleek dat meer dan 70 procent van de Brunssumers positief oordeelde over deze gemeentelijke aanpak.

Ook in 2008 wil de gemeente, bij het bepalen van de veiligheidsaanpak, inhaken op wat de inwoners van Brunssum als grootste risico’s, ergernissen en vormen van overlast ervaren. Vandaar dat er voor de tweede keer een enquête onder de Brunssumse bevolking wordt gehouden. Op www.veiliginbrunssum.nl kunnen inwoners aangeven wat, in hun beleving, de grootste knelpunten zijn die de gemeente in de veiligheidscampagne in 2008 moet aanpakken.
Provincie:
Tag(s):