vrijdag, 14. december 2007 - 10:34

Gemeente buigt zich over ontsluiting Leeksterveld op Noorderweg

Leek

De gemeente Leek beraadt zich de komende tijd, in overleg met de dorpsvereniging Midwolde/Pasop en bewoners van de Noorderweg, op een alternatieve verkeersontsluiting van bedrijvenpark Leeksterveld op de Noorderweg.

De aanleiding voor deze herbezinning is de uitspraak van deze week van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op het beroep tegen het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Leeksterveld fase 1, herziening ex artikel 30 Wro'. De Afdeling heeft het door de dorpsvereniging Midwolde/Pasop en bewoners van de Noorderweg ingestelde beroep gegrond verklaard. De Afdeling is van mening dat de noodzaak van de aanleg van in- en uitritten op de Noorderweg onvoldoende gemotiveerd is. Bovendien vindt zij dat het college van Gedeputeerde Staten van Groningen onderzoek had moeten doen naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid.

De uitspraak betekent dat de nieuw aan te leggen bedrijfskavels langs de Noorderweg vooralsnog niet op die weg ontsloten kunnen worden.
De gemeente verwacht begin 2008 een alternatief voor de verkeersontsluiting te kunnen presenteren.
Provincie:
Tag(s):