vrijdag, 6. april 2007 - 9:54

Gemeente Dronten plant twee klimaatbosjes

Swifterbant

Met het planten van twee zogenaamde klimaatbosjes heeft de gemeente Dronten dit voorjaar meegedaan aan een inspirerende actie van De Landschappen en Landschapsbeheer Nederland. De bosjes die uit minimaal drie walnotenbomen bestaan, staan symbool voor de grote compensatiebossen elders in de wereld.De actie maakt deel uit van de landelijke klimaatcampagne HIER, waarbij ruim 40 goede doelenorganisaties zich inspannen om de klimaatverandering op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen.

Op twee locaties zijn walnotenbomen in driehoeksverband aangeplant. Eén van deze plekken is het weitje in het bos Bloemenwijk te Swifterbant. Hier zijn drie bomen geplant. De andere locatie bevindt zich aan de Colijnweg voor de sluis over de Lage Vaart, waar 15 van deze opvallende en duurzame bomen staan. De walnotenbomen zijn echte gebruiksbomen die opvallen in het landschap. Tijdens hun groei binden ze (net als alle bomen) CO2 uit de lucht. Daarmee helpen ze mee aan de bestrijding van het klimaatprobleem. De klimaatbosjes moeten tevens prikkelen en nieuwsgierig maken, maar vooral tot nadenken stemmen en tot actie aanzetten. Hiervoor is op beide locaties een informatiepaneel geplaatst. Afgelopen woensdag is aan de Colijnweg het paneel onthuld, waarmee de walnotenbomen duurzame symbolen voor het klimaatvraagstuk zijn geworden.
Provincie:
Tag(s):