donderdag, 4. januari 2007 - 9:56

Gemeente Duiven koopt duurzaam in

Duiven

Met de keuze voor 100% groene stroom heeft gemeente Duiven weer een belangrijke stap gezet naar een duurzaam inkoopbeleid.Duurzaam inkopen wil zeggen dat in steeds meer inkooptrajecten milieucriteria en sociale criteria worden opgenomen, dit met als doel duurzame productie te bevorderen.

Zo worden bijvoorbeeld in de offerteaanvraag aan de leverancier eisen ten aanzien van milieukeur-merken of het hanteren van een milieuzorgsysteem opgenomen. Wat de sociale criteria betreft, heeft de gemeente Duiven reeds in haar algemene inkoopvoorwaarden opgenomen dat er geen sprake mag zijn van kinderarbeid bij de vervaardiging van producten.

De gemeente Duiven heeft in samenwerking met de gemeenten Doesburg en Rheden een Europese aanbesteding uitgevoerd voor de levering van elektriciteit en gas. Op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding is de levering van elektriciteit gegund aan Electrabel Nederland B.V. te Zwolle en de levering van gas aan Nuon Retail B.V. te Amsterdam. Voor de levering van elektriciteit heeft de gemeente Duiven bewust gekozen voor 100% groene stroom opgewekt middels kleinschalige waterkracht.

Dit geldt voor alle gemeentelijke gebouwen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en pompen en gemalen. Op donderdag 21 december jl., is het contract ondertekend door de heer Danny Pieters van Electrabel en onze wethouder Bas Elfrink, namens gemeente Duiven.

De volgende stap is duurzaam omgaan met de energie die we duurzaam inkopen. Dus energie besparen! De gemeente Duiven wil hierin het goede voorbeeld geven. Maar ook u, als inwoner van de gemeente Duiven, kunt uw steentje bijdragen aan een beter milieu. Want zoals de slogan luidt: een beter milieu begint bij jezelf!

Ook in de aanbesteding voor de levering van koffie, thee en ingrediënten en het verhuren en onderhouden van koffiemachines in het gemeentehuis is gestuurd op duurzaamheid. Bij deze onderhandse aanbesteding is De Wereldwinkel Duiven / Fair Trade Original van de drie inschrijvers als beste uit de bus gekomen en heeft de opdracht gegund gekregen.

Door steeds meer duurzaam in te kopen werkt de gemeente Duiven mee aan een beter milieu èn betere sociale omstandigheden in arbeidsprocessen!
Provincie:
Tag(s):