donderdag, 22. februari 2007 - 17:51

Gemeente Ede helpt padden veiliger oversteken

Elk jaar trekken padden na hun winterslaap terug naar de poel, vijver of sloot waar ze geboren zijn om eieren te leggen (paddensnoeren) Afhankelijk van de weersomstandigheden komen half maart, begin april de padden uit hun winterslaapplek te voorschijn. Om ervoor te zorgen dat de padden veilig de Horalaan kunnen oversteken, plaatst de gemeente een speciale voorziening.

Als het overdag warmer wordt en de nachttemperatuur niet kouder is dan ongeveer tien graden, start de paddentrek. Bij de Horalaan steken veel padden over naar het open water op het Enkaterrein of naar de vijver bij Permar om eieren te leggen.

Om ervoor te zorgen dat de padden worden opgevangen, wordt langs de Horalaan over een afstand van duizend meter een laag raster van worteldoek gemaakt met 75 emmers. Daarna worden ze door vrijwilligers van de Dierenbescherming veilig naar de overkant gezet.

Dankzij deze actie kunnen we ook inventariseren waar de meeste paddentrek plaatsvindt. We verwachten daarmee te zijner tijd op de juiste plaats een definitieve voorziening aan te leggen zoals bijvoorbeeld tunnels met open roosters. Een pad loopt namelijk niet door een donkere tunnel.
Provincie:
Tag(s):