dinsdag, 27. maart 2007 - 8:41

Gemeente en politie treden op tegen wildparkeren vrachtwagens

Apeldoorn

De komende maanden besteden Gemeente en Politie Apeldoorn aandacht aan bestuurders die hun vrachtwagen of opslagcontainers binnen de bebouwde kom op de openbare weg parkeren. Aanleiding hiervoor is het toenemend aantal klachten van bewoners uit de woonwijken en van de ondernemers op de bedrijventerreinen.

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente mogen voertuigen langer dan 6 meter (met uitzondering van autobussen) of hoger dan 2,4 meter alleen van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 19.00 uur op de openbare weg geparkeerd staan. Tenzij het om een feestdag gaat, dan is het verboden.

Uitzondering op de deze maatregel zijn de wegen: Lage Brink, Prinsenweide, Saba, Sint Maarten, Aruba, Bonaire, Curacao, Dijkgraafweg, de westzijde van de Wilmersdorf tussen de Landdrostlaan en de Gladsaxe en de parkeerhavens aan de westzijde van de Prinses Beatrixlaan. Voor deze locaties geldt een ontheffingsverbod voor vrachtwagens met een maximum van 72 achtereen gesloten uren. Dit wordt op die wegen aangeduid met een speciaal verkeersbord.

In het toezicht en de handhaving wordt nauw samengewerkt tussen de politieteams (o.a. de wijkagent) en de parkeerpolitie. Naast het reguliere toezicht zal de parkeerpolitie ook reageren op klachten die binnenkomen. Bij overtreding krijgt de eigenaar een bekeuring. In het uiterste geval kan een vrachtwagen worden weggesleept.

Voor opslagcontainers geldt een algemeen verbod om deze op de openbare weg te laten staan en ook daar zal de gemeente tegen optreden.
Provincie:
Tag(s):