maandag, 22. januari 2007 - 21:12

Gemeente en TU/e werken samen aan nieuwe projecten

Eindhoven

De gemeente Eindhoven en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) besloten vandaag 22 januari om vijf nieuwe samenwerkingsprojecten te starten. Deze samenwerking vloeit voort uit het convenant dat de gemeente en de TU in 2003 met elkaar afsloten.

Het gaat om projecten op het gebied van ouderenhuisvesting, vastgoed, breedband, bestrijding van overgewicht bij jongeren en cultuurhistorie. De projecten zijn onderdeel van het Grotestedenbeleid en passen binnen de speerpunten van het coalitieprogramma Eindhoven Één. De looptijd van de projecten is gemiddeld een jaar; de gemeente en TU/e delen de kosten van ruim € 250.000. Het gaat om de volgende projecten:

Autumn City
Samen met de faculteit Bouwkunde wordt een studie uitgevoerd naar uitbreidingsmogelijkheden van bestaande locaties voor ouderenhuisvesting in Eindhoven en nieuwe stedelijke ‘woonproducten’ voor ouderen.

Basiskennis vastgoed
Om het beheer van de gemeentelijke vastgoedportefeuille verder te professionaliseren wordt met de faculteit Bouwkunde een integrale methodiek ontwikkeld die inzicht geeft in de financiële en functionele ‘prestaties‘ van haar vastgoed.

I-vision broadband
De regio Eindhoven heeft, mede dankzij Kenniswijk, een vooraanstaande breedbandpositie in Nederland. Een groot aantal bedrijven, instellingen en huishoudens is aangesloten op een glasvezel-breedbandinfrastructuur: een unieke proef- en onderzoeksomgeving. Om het breedbandbeleid te verfijnen, wordt met de faculteit Technologie Management een onderzoek uitgevoerd.

Move-it
Aansluitend op projecten tegen overgewicht bij jongeren, zoals ‘Gezond in de buurt’ en ‘De familie Lekkerbek in Balans’ gaan de GGD en de faculteit Industrial Design de mogelijkheden van nieuwe technologieën onderzoeken om kinderen te motiveren om te bewegen.

Cityplan - vervolg
De faculteit Bouwkunde en het Van Abbemuseum gaan samenwerken om het debat rond het beroemde, nooit gerealiseerde, Eindhovense Cityplan te reconstrueren en te actualiseren
Provincie:
Tag(s):