donderdag, 15. november 2007 - 16:55

Gemeente geeft gezinnen € 1000,- voor computer

Het gemeentebestuur wil dat alle middelbare scholieren kunnen beschikken over een computer. Een computer is een belangrijk leermiddel, bevordert het zelfstandig leren werken en is onmisbaar voor het maken van huiswerk, werkstukken en de contacten met de school. Voor gezinnen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm is de aanschaf van een computer vaak een te grote investering.

Daarom heeft de raad de wens uitgesproken deze gezinnen hierbij te ondersteunen. Het college besluit dat huishoudens met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm, die één of meer kinderen op de middelbare school hebben, € 1000,- (Bijzondere bijstand) ontvangen. Zij moeten daarvoor wel een aanvraag indienen.

Met het geld moeten ze een computer inclusief randapparatuur (zoals het beeldscherm, printer en office softwarepakket, 1e jaar internet) aanschaffen. Overige kosten, zoals computertraining, reparatie, onderhoud en overige toebehoren moeten mensen zelf betalen.

Bedoeling is dat gezinnen met kinderen die wat langer over de opleiding doen of met kinderen van uiteenlopende leeftijden, steeds de beschikking hebben over een computer. Daarom ontvangen zij na vijf jaar opnieuw hetzelfde bedrag om de computer te vervangen. Verwachting is dat er circa 350 huishoudens in 2007/2008 gebruik gaan maken van de regeling. In de jaren daarna zijn dat er ongeveer 70 per jaar. Op dit moment wordt de nieuwe regeling verder uitgewerkt. Eind 2007 wordt duidelijk wanneer en hoe de aanvraag voor het schooljaar 2007/2008 kan worden gedaan.
Provincie:
Tag(s):