woensdag, 21. maart 2007 - 12:12

Gemeente Heerenveen koopt SCI gebouw

Heerenveen

Burgemeester en wethouders van Heerenveen hebben besloten het totale SCI–complex op het Internationaal Bedrijvenpark Friesland aan te kopen. De belangrijkste reden voor dit besluit is de langdurige leegstand van het pand. Die situatie heeft negatieve invloed op de uitstraling van Heerenveen als vestigingsplaats voor bedrijven. In het bijzonder geldt dat voor het bedrijventerrein IBF.

Het college is van mening dat deze aankoop de gemeente de kans biedt om de ontwikkelingen in dit gebied in eigen hand te houden. Gezien de belangstelling die recent voor het pand is getoond, wordt er op gerekend dat bij verkoop de transactie minstens budgettair neutraal zal verlopen voor de gemeente Heerenveen. Inzet is het gebouw dit voorjaar in zijn geheel door te verkopen.

De kosten van de aankoop en de te verwachten opbrengst zullen worden ingebracht in de exploitatie van het bedrijventerrein IBF. Bij de eerstvolgende actualisering van die exploitatie worden dan de aan- en verkoop inzichtelijk gemaakt omdat de raad die actualisering zal vaststellen.

Het SCI-pand, gelegen aan de Venus 100 op het IBF-bedrijventerrein bij Heerenveen, werd tot het jaar 2000 gebruikt voor de assemblage van computers. Sinds de sluiting van deze fabriek hebben er geen bedrijfsmatige activiteiten meer plaatsgevonden. Van verschillende kanten is de afgelopen jaren belangstelling getoond voor de aankoop van dit onroerend goed. Met de eigenaar kon tot dusver geen overeenstemming worden bereikt.
Provincie:
Tag(s):