vrijdag, 14. december 2007 - 14:31

Gemeente Heerenveen reikt speldjes uit aan ZwerfAfvalPakkers

Heerenveen

Vrijdag zijn 10 inwoners van de gemeente Heerenveen in het zonnetje gezet. Het gaat om personen die zich regelmatig vrijwillig inzetten om hun leefomgeving zwerfafvalvrij te maken. Zij ontvingen van wethouder Lykele Buwalda het ZwerfAfvalPakkers-speldje (afgekort ZAP-speldje) en de bijbehorende oorkonde. Deze alternatieve “speldjesregen� werd dit jaar voor de vierde keer georganiseerd, nu voor het eerst onder de vlag van het “Impulsprogramma Zwerfafval�. De ZAP-actie is bedoeld om mensen die zich vrijwillig inzetten voor het terugdringen van zwerfafval te bedanken voor hun positieve inzet. “Schoon trekt schoon aan�, is hierbij de redenatie.

Met een kopje koffie of thee en een gebakje erbij vertelden alle genodigden tijdens de bijeenkomst op het gemeentehuis waar zij zoal zwerfafval opruimen, hoe ze dit ervaren en welke reacties ze krijgen. Gelukkig krijgen de ZAP-ers veel positieve reacties. Er zijn echter ook mensen die hen voor gek verklaren en vinden dat de gemeente alles maar op moet ruimen. Gelukkig geven deze ZAP-ers het goede voorbeeld en hun zelfredzaamheid wordt door de gemeente natuurlijk ontzettend gewaardeerd.

Van de geselecteerde ZAP-ers ruimt een deel individueel zwerfafval op, een aantal anderen doen dit in groepsverband vanuit het zwerfafvalproject Oudeschoot. Het ging dit jaar om een groep van 5 kinderen en 5 volwassenen. De volwassen ZAP-ers vonden het bijzonder leuk en hoopgevend dat ook kinderen betrokken zijn bij het opruimen van zwerfafval. De ZAP-ers zijn op verschillende plekken in de gemeente actief. Zo vertelde mevrouw Dijkstra-Draaisma dat zij steeds een ander rondje met haar hondje loopt en dat ze altijd een tasje bij zich heeft om zwerfafval in te stoppen, om het vervolgens in de afvalcontainer te gooien. Faissal Eljari is een fanatieke deelnemer aan het zwerfafvalproject in Oudeschoot. Hij vindt het leuk werk en wil zelfs wel vaker dan eens per maand aan de slag om zwerfafval op te ruimen!

Op de foto ziet u de gehuldigde Zwerfafvalpakkers. Edwin Dijkstra heeft ook een oorkonde en speldje gekregen maar kon niet aanwezig zijn. Links op de foto staat wethouder Lykele Buwalda. Achterste rij van links naar rechts: Lucas Oostindie, Andrie van den Akker, Ina van der Wal- de Jong, Aukje Bakker en mevrouw Dijkstra-Draaisma. Voorste rij: Benjamin Appelhof, Nick van Dijk, Chantal ten Hove en Faisal Eljari.
Provincie:
Tag(s):