vrijdag, 14. december 2007 - 19:42

Gemeente Heerlen akkoord met Zorgvallei in Parkstad

Heerlen

Het college van de gemeente Heerlen heeft ingestemd met het Masterplan Zorgvallei Parkstad Limburg. Het gaat hier om een gezamenlijke ontwikkeling van drie grote zorgpartijen in Parkstad; Atrium Medisch Centrum Parkstad, Mondriaan Zorggroep en zorgorganisatie Sevagram. De Zorgvallei moet bijdragen aan de continuïteit en kwaliteit van de zorgvoorzieningen in de regio. De gemeente vindt een goede zorgketen met goede zorg- en dienstverlening zeer belangrijk. Vooral in Parkstad Limburg waar de vergrijzing sterker toeneemt dan in andere delen van het land.

De drie zorgpartijen zijn momenteel ook al in elkaars nabijheid gevestigd in het gebied tussen de Keulseweg, Tichelbeekstraat en JF Kennedylaan en alle drie bezig met plannen voor nieuwe huisvesting of uitbreiding. Met de ontwikkeling van een centrale Zorgvallei Parkstad Limburg kunnen de partijen meer samenwerken en elkaar versterken. Voor de inwoners van Parkstad Limburg die zorg nodig hebben, zijn in de toekomst veel soorten zorg op één plek te vinden.
Provincie:
Tag(s):