dinsdag, 30. oktober 2007 - 11:54

Gemeente Hoorn koopt gevangenis-eiland

Hoorn

De gemeente Hoorn heeft dinsdag het Oostereiland voor ruim 3,6 miljoen euro gekocht van het Rijk. De gemeenteraad van Hoorn gaf het college afgelopen maandag in een extra raadsvergadering unaniem fiat om de gevraagde koopprijs op tafel te leggen.

De gemeente wil het eiland opknappen en het gevangeniscomplex restaureren. Het is de bedoeling dat er 31 woningen komen. In het zogenoemde alkovengebouw, het meest monumentale deel, is ruimte voor 3.500 meter aan culturele of cultureel gerelateerde voorzieningen.

Het voormalige gevangeniscomplex op Oostereiland staat sinds 2003 leeg. De gebouwen zijn rijksmonument en de omliggende grond was tot vandaag, 30 oktober 2007, eigendom van het Rijk. De afgelopen jaren is er met de verschillende betrokken rijksdiensten veelvuldig gesproken over een nieuwe bestemming. In 2006 besloot het huidige college van B en W om bewoners te betrekken bij de ontwikkeling van Oostereiland. Dat gebeurde via een ideeënmarkt en een klankbordgroep van betrokkenen en belanghebbenden. Rode draad in de reacties was: restauratie en herbestemming en een mix van wonen, werken, cultuur en horeca.

Een haalbaarheidsonderzoek wees uit dat dit mogelijk is en dat daar een markt voor is. Inmiddels wordt gewerkt aan het stedenbouwkundig programma van eisen. In het voormalige alkovengebouw is ruimte voor circa 3.500 vierkante meter cultuur en cultuurgerelateerde bestemmingen. In de rest van het complex is plaats voor ongeveer dertig woningen.

Inmiddels heeft de gemeente een restauratieplan voor het voormalige gevangeniscomplex gemaakt. Nu de gemeente eigenaar is, zal ze een subsidieaanvraag indienen. Gehoopt wordt op rond de 3 miljoen restauratiesubsidie. Of die er ook komt is uiterlijk 1 juli 2008 bekend. Een subsidieaanvraag kan alleen worden ingediend door de eigenaar. Nu de gemeente eigenaar is, kan zij nog net voor de uiterste inzendtermijn voor subsidie, 1 november 2007, een subsidieaanvraag indienen.

Naast het opknappen en restaureren van het complex zelf, krijgt de nieuwe eigenaar te maken met veel meer kosten. Onder andere voor de aanleg van wegen en parkeerplaatsen, het restaureren en opknappen van de kades, een tweede of verbrede toegangsbrug en extra maatregelen op het gebied van waterkering. Uit eerste berekeningen blijkt dat met de totale ontwikkeling zo’n 20 miljoen euro is gemoeid.

Bij de ondertekening van het koopcontract sprak wethouder J. van Es van ruimtelijke ordening van een historisch besluit. Hij sprak de hoop uit dat er ook daadwerkelijk een forse restauratiesubsidie komt. “Het is een unieke locatie. We steken er als gemeente miljoenen in om hier een goede en historisch verantwoorde herbestemming te krijgen. Een financiële steun in de rug daarbij, zou meer dan welkom zijn.�

De komende maanden worden de plannen voor het eiland vertaald in een stedenbouwkundig plan. Daarna worden marktpartijen gezocht die bij de uitvoering kunnen worden betrokken.
Provincie:
Tag(s):