dinsdag, 18. december 2007 - 22:13

Gemeente krijgt gelijk over gunning Waterwijk

Tynaarlo

De rechtbank in Assen heeft maandag uitgesproken dat de gemeente Tynaarlo het bouw- en woonrijpmaken van Waterwijk in de nieuwbouwwijk Ter Borch mag gunnen aan de Beens Groep uit Genemuiden.

De gemeente had het werk in eerste instantie aan Borginfra uit Hoogezand gegund, die bij de aanbesteding afgelopen zomer als laagste inschrijver uit de bus kwam (€ 7.873.000,-). De Beens Groep, die met € 8.088.000,-- op de tweede plaats stond, heeft daarop een kort geding aangespannen en gelijk gekregen van de rechter. Vervolgens heeft Borginfra een procedure aangespannen bij het gerechtshof in Leeuwarden. Een uitspraak in deze zaak wordt pas in 2008 verwacht.

Vooruitlopend op die uitspraak heeft het college van B&W van Tynaarlo, in overleg met huisadvocaat Plas en Bossinade, een afweging gemaakt tussen de risico’s van de procedure in Leeuwarden, de rentelasten van Waterwijk en het later ontvangen van de opbrengsten van de verkoop van kavels. Het college is tot de conclusie gekomen dat het voor de gemeente gunstiger is om nu met de duurdere Beens Groep in zee te gaan, in plaats van de procedure van Borginfra af te wachten, waarvan de uitkomst onzeker is.

Daarom heeft het college in oktober aan de Beens Groep een voornemen tot gunnen gestuurd, nadat de aanbestedingsdocumenten van de Groep beoordeeld en akkoord bevonden waren. Tegen zo’n voornemen is (volgens het alcatel arrest) gedurende 15 dagen beroep mogelijk bij de kort geding rechter. Daarvan heeft Borginfra gebruik gemaakt door een kort geding aan te spannen tegen de gemeente. In dit kort geding is gisteren uitspraak gedaan en Borginfra is door de rechter in het ongelijk gesteld. Dat betekent dat de gemeente het werk nu kan gunnen aan de Beens Groep. Beens kan nu met het werk starten zonder de uitspraak van de rechter in Leeuwarden af te wachten. Naar verwachting zal dat eind januari zijn.
Provincie:
Tag(s):