vrijdag, 26. januari 2007 - 10:04

Gemeente Littenseradiel steunt Fries op de basisschool

Wommels

Gemeente Littenseradiel vindt het beheersen van de Friese taal van groot belang. Het is belangrijk dat kinderen op school hier zoveel mogelijk van opsteken.

De gemeente wil het onderwijs in het Fries zo veel mogelijk stimuleren. Daarom heeft het college van B&W ervoor gekozen om de basisscholen in de gemeente subsidie te geven voor de aanschaf van ‘Studio F’, een nieuw lesprogramma voor de Friese taal.

Het verbeteren van het onderwijs in de Friese taal is altijd een moeilijk punt geweest door het ontbreken van modern materiaal. Door de komst van ‘Studio F’ is daar nu verandering in gekomen. Voor de gemeente is ‘Studio F’ een kans om het onderwijs in het Fries te stimuleren.

‘Studio F’ is een taalmethode met een basisboek en niveauboeken. Schoolradio en –televisie sluiten aan op deze methode. Studio F kent een differentiatie op vier niveaus van ‘attitude en verstaan’ tot en met ‘verstaan, lezen, spreken en schrijven’.
Provincie:
Tag(s):