dinsdag, 11. december 2007 - 14:43

Gemeente neemt aanbevelingen 'zonder meer ter harte'

Bedum

Het bureau I&O Research uit Enschede heeft het onderzoek naar de inspraak rond de totstandkoming van het structuurplan voor Bedum en Onderdendam afgerond.

De onderzoekers concluderen onder meer dat de gemeente met name in de periode waarin de bevolking zijn zegje over de plannen kon doen, steken heeft laten vallen.

De ‘voorfase’ van het planproces – toen verschillende vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties samen met de gemeente de contouren voor het plan schetsten – wordt door I&O Research in doorsnee wel als goed beoordeeld.

Bij de werkwijze van de ‘groep Bijvank’, die gaandeweg het proces met een ‘alternatief structuurplan’ kwam, plaatsen de onderzoekers wat vraagtekens.

De evaluatie heeft plaatsgevonden op initiatief van het gemeentebestuur; de procedure rond het plan deed in Bedum flink wat stof opwaaien en een aantal insprekers gaf aan zich niet serieus genomen te voelen door de gemeente. Het onderzoek wordt op 20 december aanstaande door de Bedumer raad behandeld.
Provincie:
Tag(s):