vrijdag, 23. februari 2007 - 0:09

Gemeente Noordoostpolder stopt met schoolzwemmen

Emmeloord

Het komende schooljaar wordt er geen schoolzwemmen meer gegeven in de Noordoostpolder. De directie van het zwembad en het onderwijs zijn op de hoogte gesteld van deze plannen.Het onderwijs vindt dat de verantwoordelijkheid voor het leren zwemmen bij de ouders ligt en niet bij de scholen.Wat het onderwijs betreft is er geen weerstand om te stoppen met schoolzwemmen.Gezinnen die geen geld hebben om hun kinderen naar zwemles te doen, wordt financiele ondersteuning geboden. Onderzocht wordt nog of dat kan via het minimabeleid of bij het nieuwe sportbeleid. De bezuinigingen op het schoolzwemmen maakt deel uit van de bezuinigingsplannen, die de gemeente in 2003 heeft vastgesteld.

Een belangrijke aanleiding voor de gemeente om schoolzwemmen af te schaffen is de combinatie van bezuinigingen en het feit dat schoolzwemmen niet tot de wettelijke of kerntaken van de gemeente behoort. Daarnaast geldt dat veel kinderen al op vroege leeftijd op zwemles gaan. De meerwaarde van het schoolzwemmen op het daadwerkelijke realiseren van zwemvaardigheid wordt dan ook steeds minder.

Het schoolzwemmen wordt door de gemeente georganiseerd voor leerlingen in groep 3 en 4 van het primair onderwijs. Dat zijn kinderen in de leeftijd van 6, 7 en 8 jaar. Deze leerlingen volgen vanaf groep 3 twee schooljaren lang wekelijks een schoolzwemles. Uit onderzoek is gebleken dat slechts 8% van de diploma A bezitters in groep 4, dit diploma via het schoolzwemmen heeft gehaald. Het speciaal onderwijs organiseert zelf het schoolzwemmen inclusief vervoer. Hiervoor krijgen zij een rijksvergoeding. De organisatie en de financiering van het schoolzwemmen kost de gemeente Noordoostpolder jaarlijks € 90.000,00.
Provincie:
Tag(s):