donderdag, 15. maart 2007 - 16:43

Gemeente spant kort geding aan tegen brandweer

Utrecht

De onderhandelingen over de invoering van een nieuw dienstrooster voor de brandweer, dat voldoet aan het nieuwe arbeidstijdenbesluit, hebben uiteindelijk niet tot resultaat geleid. Om de veiligheid van de stad en van haar burgers te kunnen blijven garanderen, dient op 22 maart aanstaande een kort geding tegen de Ondernemingsraad van de Brandweer. Inzet is de invoering van een rooster, waarmee de brandweer in een vierploegendienst gaat werken.

Op 9 maart 2007 kwam tussen de gemeente Utrecht (werkgever) en het personeel van de Brandweer Utrecht een principeakkoord tot stand over het rooster van de brandweerlieden. Gezien het nieuwe Arbeidstijdenbesluit moet het rooster aangepast worden. In dit besluit staat dat brandweermensen gemiddeld nog maar 48 uren per week ingeroosterd mogen worden. Tot voor kort was dat 54 uren per week. Partijen stemden uiteindelijk in met het voorgelegde rooster, waarin staat dat de brandweer in een vierploegendienst gaat werken in plaats van in drieploegendienst. Bij raadpleging van de achterban door de bonden en ondernemingsraad bleek wel draagvlak voor het uiteindelijke onderhande­lings­resultaat, maar onder net iets meer voorwaarden dan de gemeente, binnen de grenzen van wettelijke verplichtingen, waar kan maken.

In de afgelopen weken hebben de gemeente Utrecht als werkgever en de vakbonden en de ondernemingsraad van de Brandweer constructief en intensief gesproken over de invulling van een nieuw dienstrooster. Steeds opnieuw hebben partijen voorstellen gedaan om aan de wensen onder het personeel tegemoet te komen. Daarin is de gemeente tot het uiterste gegaan. Enerzijds wat binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften mogelijk is, en anderzijds wat verdedigbaar is in de lokale arbeidsvoorwaarden ten opzichte van de andere gemeentelijke medewerkers. Op basis van de wet zijn de binnen het uiteindelijke voorstel opgenomen dagdiensten, het laatste discussiepunt, echter onvermijdelijk. Daarom betreurt de gemeente dat het niet gelukt is om met de bonden en de OR van de Brandweer tot een akkoord te komen.
Provincie:
Tag(s):