maandag, 2. april 2007 - 15:48

Gemeente treedt op tegen fietsoverlast

Apeldoorn

Met ingang van 1 april verwijdert de gemeente foutief geparkeerde fietsen op het Stationsplein. Fietsers die hun rijwiel niet in de stalling plaatsen lopen het risico dat deze bij terugkomst is verdwenen. Voor vijf euro en op vertoon van een legitimatiebewijs en fietssleutel kunnen de eigenaren hun rijwiel weer ophalen.

De wildgestalde fietsen aan de noord- en zuidkant van het NS-station zijn de gemeente een doorn in het oog. De fietsen veroorzaken overlast voor voetgangers en treinreizigers. Daarnaast worden er ook regelmatig fietsen gestolen.

Om op te kunnen treden tegen deze problemen heeft de gemeente de juridische basis voor toezicht en handhaving herzien. Hierdoor is het mogelijk geworden locaties aan te wijzen waar het verboden is om fietsen buiten de stalling te plaatsen.

Voor het Stationsplein, aan zowel de noord- als zuidkant van het NS-station, betekent dit dat fietsers hun fietsen in de stalling moeten plaatsen. Gebeurt dit niet dan wordt de fiets door de gemeente verwijderd. De verwijderde fietsen worden opgeslagen in een ruimte aan het Stationsplein.

Op vertoon van een legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart of verblijfsdocument), fietssleutel en na het betalen van vijf euro kan de eigenaar weer in het bezit komen van zijn rijwiel. Het afhaaldepot van de gemeente is op werkdagen geopend van 14.00 tot 17.00 uur.
Provincie:
Tag(s):