dinsdag, 6. maart 2007 - 11:25

Gemeente Venlo wil één lokale belastingaanslag

Venlo

De gemeente Venlo wil bij het innen van de gemeentelijke belastingen gaan samenwerken met het Waterschapsbedrijf Limburg. De maatregel maakt deel uit van de dereguleringsplannen van het Venlose stadsbestuur en past in het streven naar effectiever en efficiënter werken. ‘De burger krijgt nog maar één lokale belastingaanslag en het innen kost de gemeente minder geld’, zegt wethouder Mark Verheijen.

Samen met het Waterschapsbedrijf Limburg doet Venlo eerst een haalbaarheidsonderzoek om te kijken hoe de samenwerking gestalte zou kunnen krijgen. Bij de gemeente Venlo houden circa 25 medewerkers zich bezig met de gemeentelijke belastingen. Zij zijn, evenals de ondernemingsraad, al van de plannen op de hoogte gesteld.

Het Waterschapsbedrijf Limburg is het belastingkantoor van de twee Limburgse waterschappen en is gevestigd in Roermond. Omdat het om sterk vergelijkbare werkzaamheden gaat, biedt het Waterschapsbedrijf Limburg gemeenten de mogelijkheid ook hun belastingen te innen. Venlo zou de eerste gemeente in Limburg zijn die een dergelijke samenwerking met de waterschappen aangaat. Het haalbaarheidsonderzoek moet voor de zomer zijn afgerond. Bij een positieve uitkomst wil Verheijen nog voor de zomer een voorstel aan het college van B&W voorleggen.
Provincie:
Tag(s):