vrijdag, 14. december 2007 - 9:33

Gemeente weerlegt belangen-verstrengeling

Delfzijl

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft voor de ontwikkeling van de Toekomstvisie Delfzijl 2020 besloten een externe adviseur in te huren. Het College wil deze nieuwe visie uitgebreid en zorgvuldig met de inwoners, bedrijven en organisaties ontwikkelen. De voorselectie van de adviseurs heeft volgens de gemeente Delfzijl ambtelijk plaats gevonden.

Beide uitgenodigde adviseurs zijn eerder betrokken geweest bij de ontwikkelingen in Delfzijl en hebben een presentatie gegeven van hun aanpak. Nadat Spankracht de beste presentatie had gegeven, besloot Delfzijl met hen in zee te gaan. Adviesgroep Spankracht is een organisatie met een 5-tal zelfstandige adviseurs in een los maatschapsverband die in wisselende samenstelling opdrachten uitvoeren.

Bij de voorselectie is nadrukkelijk afgesproken dat de echtgenoot van wethouder van der Veen, die bij Spankracht werkt, niet bij deze opdracht betrokken wordt ter vermijding van eventuele schijn van belangenverstrengeling.

Wethouder van der Veen heeft zich bij de keuze door het College onthouden van een oordeel. Het College van B&W concludeert dan ook dat de procedure en de besluitvorming zorgvuldig is verlopen en dat noch formeel noch materieel sprake is van belangenverstrengeling.
Provincie:
Tag(s):