donderdag, 20. december 2007 - 10:59

Gemeente Weert werkt verder aan veiligheid

Weert

De gemeente Weert zal ook in 2008 verder werken aan de veiligheid in haar gemeente. Middels een aantal nieuwe projecten moet het aantal incidenten van overlast, geweld en diefstal aanzienlijk verminderen, zodat inwoners en bezoekers zich veiliger voelen, meldt de gemeente.

De nota ‘Weer(t) veiliger!’ is de vervolgstap van de in september 2007 uitgebrachte ‘Veiligheidsanalyse 2006’ van de gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders wil over de periode 2006-2012 de overlast in Weert met 15% verminderen. De diefstallen moeten in dezelfde periode met 15% omlaag en de geweldsincidenten met 10%. Verder moet het aantal inwoners dat aangeeft zich regelmatig tot vaak onveilig te voelen, dalen van 7% in 2006 naar 5% in 2012. Maar ook op de andere veiligheidsthema's wordt samen met de partners in veiligheid hard gewerkt aan het verhogen van de veiligheid.

De inzet van alle partners in veiligheid is nodig om het gemeentelijke integrale veiligheidsbeleid uit te voeren. Naast inwoners, ondernemers en bezoekers van Weert, zijn dat de wijk- en dorpsraden, scholen, organisaties op het gebied van hulpverlening en justitiële partners.
Provincie:
Tag(s):