donderdag, 3. mei 2007 - 10:36

Gemeente Westerveld doet het goed

Havelte

De gemeente Westerveld heeft haar jaarrekening over 2006 met een positief resultaat afgesloten. Door niet verwachte eenmalige meevallers van circa € 8,0 miljoen is het resultaat uitgekomen op ruim € 8,6 miljoen positief.

Financiële meevallers waren onder andere:ontvangen dividenduitkeringen (bijna € 8 miljoen), lagere rentelasten en afschrijvingen (€ 258.000,-) en door hogere inkomsten aan leges (€ 350.000,-)

Het college stelt aan de gemeenteraad voor het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.
Provincie:
Tag(s):