maandag, 9. juli 2007 - 13:12

Gemeente wil af van illegale arbeid in seks-Villa

Hoogezand-Sappemeer

Loco-burgemeester Roelof Stäbler heeft besloten de exploitante van de seksinrichting Villa Zonneschijn aan de Hoofdstraat 265 in Hoogezand, een preventieve last onder dwangsom op te leggen om te voorkomen dat er opnieuw illegale werknemers aan het werk gaan bij dit bedrijf.

De gemeente Hoogezand-Sappemeer houdt toezicht op seksinrichtingen en heeft op 31 mei 2007 voor de tweede maal geconstateerd dat er bij deze exploitant sprake is van werknemers zonder geldige verblijfstitel waarmee zij arbeid mogen verrichten. In juni 2005 was dat al eerder vastgesteld.

De Algemene plaatselijke verordening verbiedt het in dienst hebben van illegale werknemers in seksinrichtingen. Bij elke volgende overtreding van dit verbod is de exploitante € 10.000,- per aangetroffen werknemer verschuldigd met een maximum van € 50.000,- Een mogelijk vervolg na deze dwangsommen is het desnoods intrekken van de exploitatievergunning van Villa Zonneschijn.
Provincie:
Tag(s):