donderdag, 25. januari 2007 - 14:14

Gemeentelijke toezichthouders zorgen voor toezicht

Utrecht

Zo’n 140 medewerkers van een nieuwe gemeentelijke afdeling (de ‘Groep Toezicht en handhaving’) zorgen sinds begin dit jaar voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Daarmee wordt verloedering en vervuiling in de stad tegengegaan en wordt de veiligheid in de stad bevorderd. De meeste medewerkers kwamen over van de Stichting Stadstoezicht. Boswachters, hondenwachters en medewerkers van de reinigingspolitie waren al bij de groep ondergebracht. Toezichthouders en bijzonder opsporingsambtenaren (BOA’s) werken intensief samen met de Politie Utrecht.

Met deze bundeling van functies is een einde gekomen aan de versnippering van het toezicht en de handhaving over verschillende organisaties. Medewerkers van de ‘Groep Toezicht en handhaving’ (onderdeel van de Dienst Stadswerken) houden zich niet langer bezig met één specifiek werkterrein, maar kunnen breder ingezet worden. Zo kan bijvoorbeeld een medewerker die bezig is met controle van verkeerd aangeboden huisvuil ook overlastgevende jongeren aanspreken, als daar aanleiding voor is.
Provincie:
Tag(s):