dinsdag, 20. november 2007 - 19:36

Gemeenten willen alternatieve vliegroutes in MER

Lelystad

De gemeentebesturen van Harderwijk en Nunspeet en de provincie Gelderland willen dat in het MER-onderzoek (Milieu Effect Rapportage) voor de uitbreiding van Lelystad Airport alternatieve vliegroutes worden onderzocht. De directie van Lelystad Airport heeft toegezegd alternatieve routes in het onderzoek mee te nemen.

In de huidige uitbreidingsplannen voor Lelystad Airport gaat een van de drie voorgenomen routes voor opstijgend vliegverkeer over de Hierdense Poort (tussen Hierden en Hulshorst). In dit gebied is weerstand tegen deze vliegroute. Een actiegroep van verontruste Hierdenaren heeft een alternatief voor de huidige route. Daarnaast zal een ander volwaardig alternatief onderzocht moeten worden. Deze alternatieve routes zullen in het onderzoek moeten worden meegenomen.

Het colleges van Harderwijk en Nunspeet zijn positief kritisch over de tot nu toe gepresenteerde uitbreidingsplannen voor Lelystad Airport. Wel willen zij inzicht in de mogelijke negatieve consequenties voor het grondgebied van beide gemeenten. Harderwijk, Nunspeet en provincie Gelderland hebben vertrouwen in de constructieve houding van Lelystad Airport.

De colleges hebben bij het innemen van het standpunt de positieve en negatieve kanten van de uitbreidingsplannen tegen elkaar afgewogen.

De voorgenomen uitbreiding kan zowel regionaal als lokaal kansen bieden:
• de luchthaven schept werkgelegenheid;
• luchthavenafhankelijke bedrijven zouden kunnen kiezen voor Harderwijk of Nunspeet;
• Harderwijk en Nunspeet zijn de dichtstbijzijnde historische steden (met hotels, winkels etc.);
• er ontstaat een goede reden te pleiten voor doortrekking van de A30 (A28-Almere), waardoor de A28 en de N302 ontlast worden en de luchthaven een goede zuidelijke ontsluiting krijgt.

Tegelijkertijd hebben de colleges nadrukkelijk ook oog voor de mogelijke negatieve consequenties zoals geluidshinder van passerende vliegtuigen en de verkeersaantrekkende werking van het vliegveld.

Op 26 november organiseert Lelystad Airport informatieavonden in Harderwijk, Hierden en Nunspeet. Tijdens deze bijeenkomsten zal de directie van het vliegveld de voorgenomen uitbreidingsplannen toelichten. Ook is er gelegenheid vragen te stellen.

Op 26 november komt de directie van het vliegveld naar Hotel Dennenhoeve in Nunspeet. De avond begint om 19.30 uur.
Provincie:
Tag(s):