woensdag, 6. juni 2007 - 10:06

Gemeenteraad buigt zich over jaarrekening 2006

Stadskanaal

De gemeenteraad van Stadskanaal buigt zich in de vergadering van 25 juni aanstaande over de jaarrekening en het jaarverslag over 2006. Deze documenten geven een overzicht van wat er vorig jaar (voornamelijk op financieel terrein) is gebeurd.

De stukken zijn openbaar en dus voor iedereen verkrijgbaar. Ze liggen vanaf 11 t/m 22 juni 2007 ter inzage in het Publieksbureau van het gemeentehuis. Een exemplaar (kopie) van de jaarrekening en het jaarverslag kosten € 24,45 euro aan leges.
Provincie:
Tag(s):