donderdag, 7. juni 2007 - 9:05

Gemeenteraad Delft stemt in met overdracht taken Reiniging

Delft

De gemeenteraad van Delft heeft deze week besloten de reinigingstaken onder te brengen bij de Gemeenschappelijke Regeling Avalex. Met dit gemeenteraadsbesluit is toetreding tot de vernieuwde Gemeenschappelijke Regeling Avalex per 1 juli 2007 een feit.

Met de deelname aan de vernieuwde Gemeenschappelijke Regeling Avalex ontstaat schaalvergroting. Die schaalvergroting zorgt voor een blijvende efficiënte afvalinzameling en beheersbare kosten.

Alle medewerkers van Reiniging gaan mee naar Avalex. Met de toetreding van Delft wordt per 1 juli gewerkt vanuit twee locaties, Den Haag en Delft. Voor bijna alle medewerkers blijft de werklocatie hetzelfde. Ook voor de inwoners van Delft verandert er niet veel. Het meest zichtbaar is dat op de vuilniswagens straks Avalex staat in plaats van gemeente Delft. De ophaaldag en het serviceniveau veranderen niet.

Delft houdt het voor het zeggen als het gaat over kwaliteit, financiën en serviceniveau. De gemeente Delft neemt zitting in het dagelijks bestuur van Avalex en kan zo haar rol als mede-eigenaar en opdrachtgever aan Avalex uitvoeren. Avalex is op dit moment afvalinzamelaar voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar.
Provincie:
Tag(s):