woensdag, 14. maart 2007 - 9:42

Gemeenteraden worden uitgewisseld

Haarlem

Elk jaar vindt er een uitwisseling plaats tussen gemeenteraden. Ditmaal vindt de uitwisseling plaats in Den Bosch. Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart vindt een uitwisseling plaats tussen de gemeenteraden van Amersfoort, Den Bosch en Haarlem. De uitwisseling is onderdeel van het opleidingsprogramma van de Haarlemse gemeenteraad.
In de komende jaren komen Amersfoort en Haarlem aan de beurt.

De bedoeling van de uitwisseling is:
uitwisseling politiek-maatschappelijke vraagstukken en bekijken van projecten;
uitwisselen over het functioneren van de raad;
'teambuilding' voor de eigen raad.

Het programma bestaat uit:
rondleiding bestuurscentrum, stadskantoor en stadhuis;
bespreking thema 'ons lekenbestuur is een groot goed';
werkbezoeken cultuurprojecten.
Provincie:
Tag(s):