donderdag, 1. februari 2007 - 16:25

Gennep krijgt 4 miljoen euro voor leefbaarheid

Gennep

De gemeente Gennep krijgt van de provincie € 3,9 miljoen subsidie voor stads- en dorpsvernieuwing, waarvan leefbaarheidsprojecten een belangrijk onderdeel uitmaken.

‘Vitale kernen en buurten’ streeft er naar om samen met bewoners en gemeenten de leefbaarheid in de Limburgse dorpen en kernen te verhogen. “Iedereen heeft er baat bij als de leefbaarheid in hun dorp of kern zo optimaal mogelijk is. Daarbij moeten de gemeente en bewoners zèlf met hun leefbaarheidsvoorstel en initiatieven komen. De Provincie begeleidt, adviseert en coördineert om van deze ideeën een succes te maken�, aldus gedeputeerde Herman Vrehen.

Na het ondertekenen van het afsprakenkader heeft gedeputeerde Herman Vrehen samen met een delegatie van de gemeente Gennep een bezoek gebracht aan project Speelstraat de Brink in Ottersum. Burgers uit deze dorpskern hebben zich ten doel gesteld om in samenwerking met diverse partijen de openbare ruimte zodanig in te richten dat meer plaats ontstaat voor ontmoeting en recreatie, vooral voor jongeren.

Voorafgaand aan dit bezoek vond in het gemeentehuis een korte presentatie plaats over ‘Op de Logte’, een nieuwe woonwijk die in Gennep wordt gerealiseerd, met een gevarieerd en afgestemd aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Kenmerken van de nieuwe wijk zijn onder meer veiligheid, toegankelijkheid en gemeenschapszin bevorderend.
Provincie:
Tag(s):