woensdag, 11. april 2007 - 7:37

Gerard Spong geeft Lezing

Haarlem

Dinsdagavond 24 april zal de bekende advocaat Gerard Spong de Willem Arondéuslezing houden. De lezing wordt in het Teylers Museum gehouden en iedereen kan erbij zijn.

Gerard Spong is advocaat en vooraanstaand strafpleiter. In zijn praktijk beweegt hij zich op het terrein van zowel het nationale als het internationale strafrecht. Behalve drugs- en moordzaken is witteboordencriminaliteit ook zijn terrein. In zijn vak zet hij zich volledig in voor een eenzijdige belangenbehartiging, waarbij hij de controverse niet schuwt. Hij volhardt in zijn verzet tegen justitiële onderzoeksmethoden waarbij verdachten niet meer zelf hun wil kunnen bepalen, zoals bij ondervragingen onder hypnose. Marjolijn Uitzinger zal optreden als dagvoorzitter en leidt aansluitend het debat over de vragen en stellingen die Gerard Spong in zijn lezing naar voren heeft gebracht.

Historie
De Arondéuslezing is een initiatief van Provinciale Staten. In 2005, toen Nederland zestig jaar vrij was, besloten de Staten de maatschappelijke betekenis van de Noord-Hollandse kunstenaar en verzetsstrijder Willem Arondéus onder de aandacht te brengen door zijn naam aan een jaarlijkse themalezing met debat te verbinden. Opzet was het creëren van een podium waar allerlei, ook controversiële aspecten van het begrip vrijheid aan bod kunnen komen. De voorgangers van Spong zijn Rudi van Dantzig en oud-bisschop Monseigneur Bär.
Provincie:
Tag(s):