dinsdag, 12. juni 2007 - 15:17

Gevaarlijke Georgische worsten

Het meenemen van worst uit Georgië naar Nederland is gevaarlijk. In Georgië is namelijk Afrikaanse varkenspest uitgebroken onder varkens.Het is ook verboden om worst en andere dierlijke producten (eieren, vlees, kaas en melk maar ook huiden en jachttrofeeën) uit Georgië mee te nemen. Dat verbod geldt voor alle landen die niet in de Europese Unie zitten.

Ook gelden er regels voor het meenemen van dierlijke producten uit Europese landen waar een dierziekte heerst. Het is bijna altijd verboden om levende dieren of dierproducten mee terug te nemen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit adviseert daarom geen levende dieren of dierproducten mee terug te nemen.

In diverse landen binnen en buiten de EU heerst een besmettelijke dierziekte. In Kroatië, Roemenië en Bulgarije heerst op diverse bedrijven Klassieke varkenspest. In andere Balkanlanden is Klassieke varkenspest aangetroffen onder wilde zwijnen. In Engeland, vlak bij Liverpool heerst de milde variant van Vogelgriep (laag pathogene vogelgriep). Ook in Italië is deze variant aangetroffen. Verder wordt er nog steeds Mond en klauwzeer aangetroffen in grote delen van Turkije en heerst er blaasjesziekte in Italië. Met andere woorden; in veel van de ons omringende landen komen dierziekten voor.

Het ministerie van LNV adviseert daarom voorzichtig te zijn met direct contact met dieren in het buitenland. Ziektekiemen van deze dieren kunnen met mensen en in bagage mee terug liften naar Nederland. Deze ziektekiemen kunnen dieren in de omgeving ziek maken.

Jaarlijks reizen Nederlanders tijdens het hoogseizoen massaal naar bestemmingen in zuidelijke landen. Mensen die per vliegtuig reizen, worden op de luchthaven gewaarschuwd voor de gevaren die kleven aan het mee terug nemen van dierlijke producten vanuit het vakantieland. Reizigers die per auto op vakantie gaan worden niet speciaal gewaarschuwd. Juist deze terugkerende vakantiegangers nemen producten (verpakte vleeswaren, sandwiches,…) mee terug die een gevaar kunnen vormen voor de volks- en diergezondheid.
Categorie:
Tag(s):