dinsdag, 10. april 2007 - 12:56

Geweldstraining politie is volgens minister toereikend

Den Haag

Minister Ter Horst vindt een maandelijkse wapentraining voor politiemensen ‘niet wenselijk en niet nodig’. De bewindsvrouw schrijft dit in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. De Nederlandse Politiebond pleitte onlangs voor deze maandelijkse wapentraining. Volgens Ter Horst zou deze wapentraining ten koste gaan van andere trainingen of van ander politiewerk.

Politiemensen krijgen nu minstens 32 uur per jaar de tijd voor training en examens in pistoolschieten, het gebruik van andere vormen van geweld, zelfverdediging en het - soms stevig - aanhouden van mensen. Het gaat hierbij om nettotijd; dus bijvoorbeeld reis- en lunchtijd tellen niet mee.

Deze (minimaal) 32 uur per jaar zijn toereikend, al mogen de politiekorpsen verder zelf beslissen over de tijd en de inhoud van de trainingen. Het belangrijkste is hierbij of de politiemensen ook slagen voor de examens. De eisen daarvoor zijn landelijk vastgelegd. Mocht een kandidaat zakken voor een van de examens, dan bestaat de mogelijkheid extra tijd in te ruimen voor training en herexamen.
Provincie:
Tag(s):