donderdag, 5. april 2007 - 9:47

Gewijzigde Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) vastgesteld

Amsterdam

De derde wijziging van het Landelijke afvalbeheerplan (LAP) treedt over een maand in werking. Minister Cramer heeft de derde wijziging van plan eind maart vastgesteld. Ook heeft ze het LAP, dat in 2007 afliep, met twee jaar verlengd. Het besluit daartoe is woensdag in de Staatscourant gepubliceerd. Op 3 mei gaan de wijzigingen in.

Het is de derde wijziging van het LAP. Het plan is onder meer aangepast vanwege de sluiting van de verbrandingsinstallatie voor gevaarlijk afval (DTOs) en de C2-deponie van AVR-Nutsbedrijven Gevaarlijk Afval. Ook zijn op 1 januari 2007 de grenzen geopend voor niet-gevaarlijk afval dat moet worden verbrand (verwijderen).

Verder is het LAP aangepast aan uitspraken van de Raad van State over de eerste handeling en de 50%-regel, nieuwe internationale regelgeving, nieuwe technische inzichten over het verwerken van bepaalde afvalstoffen en knelpunten bij de uitvoering van de Europese verordening overbrenging afvalstoffen (EVOA).

Het aangepaste LAP is niet volledig herzien. Zo bevat het plan nog passages over bijvoorbeeld wet- en regelgeving, producentenverantwoordelijkheid, verpakkingen en zwerfafval die inmiddels zijn achterhaald. De passages worden verwerkt in het tweede LAP. Het LAP-2 moet eind 2008 in werking treden. Omdat het huidige LAP in eerste instantie voor vier jaar was opgesteld, heeft de minister de geldigheidsduur van het huidige plan met twee jaar verlengd.
Provincie:
Tag(s):