maandag, 8. januari 2007 - 16:45

'Giframp' op Noord-Hollandse stranden

Den Helder

Afgelopen weekend en maandag zijn de Noord-Hollandse stranden getroffen door illegale lozing van een nog onbekende “gif�. In een strook van meer dan 40 kilometer lang, werden afgelopen weekend langs de Hollandse kust dikke, geel/groengekleurde plakkaten aangetroffen.

Meer dan tientallen dode zeevogels werden slachtoffer van deze illegale lozing, die waarschijnlijk zeer chemisch van aard is. Mogelijk kan het goedje zelfs gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Dit zegt Stichting De Noordzee.

De slechte weersomstandigheden van het afgelopen weekeind boden een ideale mogelijkheid om illegaal te lozen. Op de stranden tussen Petten en Den Helder, maar ook op Texel spoelde de dikke groengele plakkaten aan. Elk slachtoffer is besmeurd met zo'n 5 tot 6 kilo van de troep. Momenteel worden de slachtoffers onderzocht op de aard en de herkomst van de lozing. Op moment van schrijven, blijken de snavels en poten van de dode vogels langzaam op te lossen in het nog onbekende "gif".

Rijkswaterstaat zoekt op dit moment, in samenwerking met de verantwoordelijke gemeenten, naar het gif op de stranden.
Provincie:
Tag(s):