maandag, 22. januari 2007 - 11:35

Goede kwaliteit grotere plattelandswegen en fietspaden

Regionaal

Waterschap Zeeuwse Eilanden wil een goede kwaliteit realiseren van grotere doorgaande plat-telandswegen en van de fietspaden met aanpassing van de infrastructuur. Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft deze bestuurlijke visie op het kwaliteitsniveau van plattelandswegen vorig jaar al vastgelegd en op 12 februari beslist de algemene vergadering hierover.

Het beheer van de waterschapswegen zal hiermee in de toekomst naar een hoger niveau worden getild. Ook het onderhoudniveau van de plattelandswegen zal dit jaar een kwaliteitsimpuls krijgen.

Omdat de kwaliteit van de weg van invloed is op de verkeersveiligheid, wil het waterschap hier verbeteringen in aanbrengen. Het waterschap wil op een doordachte, logische, kostenefficiënte en systematische manier het wegennet duurzaam beheren. Het waterschap wil door een andere verdeling van het geld, efficiënter omgaan met het geld van de burger. Dit wegbeheer omvat niet alleen de wegverharding, maar ook de bermen, bewegwijzering, bebording, markering, kunst-werken en verlichting.

De doorgaande plattelandswegen en de fietspaden moeten in de toekomst een goede kwaliteit garanderen, waardoor ook het gebruik van deze wegen wordt gestimuleerd. Deze wegen krijgen een veilige en comfortabele verharding van asfalt of beton zonder slijtlaag. De fietspaden worden voorzien van dezelfde verharding en de tegelfietspaden behoren dus straks tot het verleden. Op alle plattelandswegen zorgen wij ervoor dat veiligheid en bereikbaarheid altijd gewaarborgd blijven.

In de zomer worden de tegelfietspaden langs de Middelburgseweg te Buttinge, de Prelaatweg te Westkapelle, de Pekelingseweg te Aagtekerke en de Vlissingsestraat te Koudekerke onder han-den genomen. Komend voorjaar worden ook enkele klinkerwegen aangepakt en veiliger gemaakt. Het betreft de Houtenburgseweg en de Molenweg te Zoutelande, de Kortewegeling te Westkapelle, de Plantlustweg en de Rijkebuurtweg te Vrouwenpolder en de duinovergang Tientorens te Zoutelande. In het najaar zullen ook klinkerwegen op Schouwen-Duiveland en Zuid-Beveland worden aangepakt.
Provincie:
Tag(s):