donderdag, 15. maart 2007 - 22:02

Goederentrein via IJzeren Rijn is 'provocatie'

Roermond

Vanuit het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn is met verbijstering kennis genomen dat een Belgische goederentrein gebruik heeft gemaakt van het historische tracé van de IJzeren Rijn. Gerard IJff, voorzitter van het Samenwerkingsverband, beschouwt dit als een daad van ‘provocatie’ van de zijde van de Belgische vervoerder die hier opdracht voor heeft gegeven.

Het bericht dat er een Belgische goederentrein heeft gereden van Antwerpen via Weert, Roermond en Venlo naar Duisburg, is ingeslagen als een bom. ‘In de discussie over de IJzeren Rijn en alternatieve tracés is altijd de dialoog gezocht met België’, zo verklaart IJff.. ‘Zeer teleurstellend om nu via de media te vernemen dat er een goederentrein heeft gereden over een groot gedeelte van de IJzeren Rijn. Ik ben verbijsterd dat zelfs ProRail als vaste gesprekspartner van het Samenwerkingsverband en als één van de samenwerkende organisaties van de rit naar Duisburg, ons niet in kennis heeft gesteld.’

Het Samenwerkingsverband constateert dat deze rit is uitgevoerd zonder dat de voorzieningen die de Tweede Kamer en de minister noodzakelijk vinden bij Weert en Roermond zijn gerealiseerd. Zij zal op korte termijn de Tweede Kamer en de minister om opheldering vragen.

Indien in de nabije toekomst ritten over dit tracé richting Venlo vaker worden uitgevoerd betekent dit extra rangeeractiviteiten op de als gevaarlijk bekend staande emplacementen in Venlo en Roermond. Dit zou haaks staan op eerdere afspraken met ProRail om rangeeractiviteiten in deze steden te beperken.
Provincie:
Tag(s):