vrijdag, 26. januari 2007 - 11:05

Goedkope stroom voor minima

Tilburg

Naar aanleiding van de inbreng van de gemeente Tilburg in de recente aandeelhoudersvergadering van Essent heeft het bedrijf toegezegd de mogelijkheid te willen onderzoeken voor een collectief leveringscontract voor energie. Dit contract is met name bedoeld voor mensen met een sociaal minimum. Essent ontwikkelt samen met de afdeling sociale zaken van de gemeente Tilburg een pilot.

Wethouder Hans Janssen (economie, deelnemingen): “In een tijd waarin veel gesproken wordt over de rol van aandeelhouders bij maatschappelijk ondernemingen is dit een goede ontwikkeling. De pilot kan een goede bijdrage leveren aan de positie van de laagstbetaalden in onze samenleving�.

De gemeente bracht tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering op 18 december 2006 het collectief leveringscontract ter sprake. Inmiddels heeft Essent positief op dit idee gereageerd en wil ze graag meewerken bij het uitwerken van een plan.

In december heeft de gemeenteraad het actieprogramma armoedebeleid vastgesteld. Wethouder Gon Mevis (sociale zaken): “Goedkopere energie is een van de speerpunten van ons armoedebeleid. Basisbehoeften voor mensen met een sociaal minimum kunnen een stuk goedkoper en we willen dat als gemeente actief realiseren. Net als bijvoorbeeld de collectieve contracten voor zorgverzekering. Stap twee zijn nu de onderhandelingen�.
Provincie:
Tag(s):