woensdag, 21. februari 2007 - 10:09

Golfoverslagproef in Delfzijl

Delfzijl

Dinsdag 27 februari a.s. verricht Rijkswaterstaat met de overige samenwerkende partijen de officiële starthandeling voor een golfoverslagproef in Delfzijl. Onderzocht wordt hoe sterk een dijk met gras is onder overslaande golven. Ook wordt nagegaan of de binnenzijde van een dijk versterkt kan worden met kunststof matten. Ten slotte wordt een binnenzijde zonder gras getest.

De resultaten gebruikt Rijkswaterstaat voor verschillende projecten op het gebied van hoogwaterbescherming. Hierbij wordt enerzijds gekeken naar duurzame alternatieven voor dijkverhoging langs de kust waarbij het water meer ruimte krijgt. Anderzijds levert de proef meer inzicht op in de sterkte van waterkeringen. Dit wordt verwerkt in de toetsvoorschriften die de waterkeringbeheerders gebruiken bij de vijfjaarlijkse toetsing van alle primaire waterkeringen.
Provincie:
Tag(s):