donderdag, 26. april 2007 - 11:41

Gouda onderzoekt milieueffecten grote projecten

Gouda

De gemeente Gouda gaat de milieueffecten van de projecten Spoorzone, Goudse Poort en leisurelocatie Hamstergat nader onderzoeken. De gemeente heeft eerder al onderzoek gedaan naar de milieueffecten van een bioscoop in de Spoorzone en de uitbreiding van kantoren op de Goudse Poort.

Wethouder Kastelein: “Als gemeente moet je vanzelfsprekend voldoen aan de juridische eisen die de provincie en het Rijk stelt bij gebiedsontwikkeling. Omdat de drie plannen bij elkaar opgeteld de juridische drempel overschrijden, gaan we de gevolgen onderzoeken, alsof het één groot stadsproject betreft.�

Resultaten onderzoek
De resultaten van het onderzoek naar mogelijke nadelige milieugevolgen van de drie plannen worden vastgelegd in een rapport, de zogeheten planMER. De gemeente moet mogelijke maatregelen beschrijven om eventuele belangrijke nadelige milieugevolgen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. Deze planMER moet gekoppeld worden aan een ruimtelijk ordeningsplan zoals bestemmingsplan of structuurplan. Waarschijnlijk koppelt de gemeente de planMER aan het Ontwerp Bestemmingsplan Spoorzone, dat in oktober 2007 gepland staat voor inspraak voor bewoners en instanties.

Detailonderzoek
De gemeente onderzoekt ook nog of een zwaardere variant van de MER, een projectMER noodzakelijk is voor deze drie projecten of delen ervan. Dit onderzoek is voor de zomer afgerond.
Provincie:
Tag(s):