woensdag, 28. maart 2007 - 9:14

Gouds stadstoezicht verwelkomt stagiairs

Gouda

De komende drie jaar zijn in de teams van gemeentelijk Stadstoezicht regelmatig stagiairs te vinden. Op 29 maart 2007 ondertekenen burgemeester W.M. Cornelis en de heer O. Jelsma van het Regionaal Opleiding Centrum ID college een stageovereenkomst.

Hiermee starten officieel de eerste negen stagiairs. Door deze stageplaatsen aan te bieden, werkt Gouda als eerste gemeente in de regio samen met het ID college aan de opleiding Medewerker Toezicht en Veiligheid.

De stagiairs werken ieder 480 uur per jaar bij Stadstoezicht en doen zo ervaring op in de praktijk. Zij dragen daarbij dezelfde uniformen als de gediplomeerde medewerkers van Stadstoezicht en worden op straat steeds door hen begeleid. Gedurende hun stageperiode leren de stagiairs over handhavingszaken zoals foutief parkeren en overlast van geluid, hondenpoep, graffiti en fietsers in voetgangersgebieden. Daarbij houden zij toezicht en voeren ze opdrachten vanuit de opleiding uit.

Met deze samenwerking wil de gemeente een bijdrage leveren aan de ontplooiingskansen voor jongeren. De stage vergroot hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ook draagt de stage bij aan positieve beeldvorming rond jongeren en leren de toezichthouders van de afdeling Stadstoezicht meer over de huidige jongerencultuur.
Provincie:
Tag(s):