dinsdag, 13. november 2007 - 16:02

Gouverneur geeft gastles tijdens 'Dag van Respect'

Puth

Gouverneur Léon Frissen geeft tijdens de ‘Dag van Respect’ op 15 november een gastles op basisschool Petrus Canisius in Puth. Deze dag is bedoeld om kinderen bewust te maken van het belang van respect voor elkaar, voor natuur en milieu én voor de maatschappij. Kinderen vang groep 7 en 8 zullen een uur lang les krijgen van de Gouverneur.

Met de leerlingen wil Gouverneur Frissen in discussie gaan over respectvol en respectloos gedrag. De leerlingen hebben voorafgaand aan de gastles een lesprogramma gevolgd dat is samengesteld door de Stichting Dag van Respect. Respect benadrukt de gelijkwaardigheid tussen mensen, óndanks of juist dánkzij de verschillen. Het is de bedoeling om kinderen, en daarmee tevens hun ouders, bewust te maken van het feit dat ze met hun eigen gedrag en houding hun eigen toekomst bepalen en dat een respectvolle houding leuk en noodzakelijk is voor henzelf en voor een prettige en duurzame samenleving voor iedereen.
Provincie:
Tag(s):